Skip to content

Gegevens fotograaf
Website: www.tobelicious.be
Telefoon : 0497926626
BTW :  BE0751872734

Lees hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn wanneer je een fotoshoot boekt bij Tobelicous.
Bij het maken van een afspraak en/of het betalen van een voorschot gaat u automatisch akkoord met onderstaande.

ALGEMEEN
* Tobelicious kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
* Tobelicious stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen of volwassenen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, …
* Tobelicious is niet verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolgen van het gebruik van de site www.tobelicious.be of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site staat.
* Tobelicious kan de inhoud van de site www.tobelicious.be ten alle tijden aanpassen en/of wijzigen.
* Foto’s gepubliceerd door Tobelicious kunnen bezoekers bekijken, maar zij hebben geen toestemming om de foto’s op eender welke manier te gebruiken.
* Ben je niet tevreden over een shoot of manier van handelen tijdens een shoot, meld dit dan onmiddellijk.
Zo kunnen er aanpassingen gedaan worden. Klachten die niet tijdens de shoot gemeld werden, worden als niet gegrond beschouwd.
RAW bestanden of onbewerkte foto’s worden niet gedeeld met de klant.
* Tobelicious maakt een selectie van foto’s, bewerkt deze en zet de foto’s in een onlinegalerij. Hieruit kan de klant foto’s kiezen.
* Bij een volledige dag huwelijksreportage worden de foto’s afgeleverd op USB.
* Tobelicious is niet verantwoordelijk voor het verliezen of stuk gaan van de USB wanneer deze werd afgeleverd.
* Tobelicious is niet verantwoordelijk voor eventuele allergische reacties op huisdieren en of materialen.
Bij het gebruik van voeding moeten allergieën bij het boeken van een fotoshoot worden doorgegeven.
* Tobelcious is niet verantwoordelijk voor ongevallen voor, tijdens of na een fotoshoot of fotoreportage.
* Derden die aanwezig zijn tijdens een shoot mogen niet mee fotograferen zonder toestemming van Tobelicious.
* Bij het beschadigen van materiaal van Tobelicious: studiomateriaal, camera’s, lenzen, decoratie, … door de klant, zullen de reparatiekosten worden aangerekend aan de klant. Bij het niet kunnen repareren van het materiaal zal de huidige nieuwprijs worden aangerekend.
* De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Tobelicous.
* Privacygegevens en contactgegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) zullen door Tobelicious nooit openbaar gezet worden of worden doorgegeven aan derden. 

LEVERING FOTO’S
* Het aantal foto’s hangt af van de duur van de fotoreportage en de motivatie van de klant. (Vb: Tobelicious zal er alles aan doen om kindjes te doen lachen, maar een toverstaf heb ik niet.)
* Na elke fotoshoot selecteert Tobelicous zelf de beelden. RAWbestanden en onbewerkte foto’s worden niet gedeeld met de klanten.
* De bewerking van de foto’s wordt bepaald door Tobelicious. (Vb: kleurverzadiging en kleuraccenten.)
* De bewerkingstijd voor een fotoreportage bedraagt ongeveer twee à zes weken.
* Foto’s worden in hoge resolutie afgeleverd via onlinegalerij, tenzij anders overeengekomen. Wanneer Tobelicious een volledige dag aanwezig is bij het vastleggen van een trouwreportage, worden de foto’s afgeleverd op USB.
* Tobelicious is niet verantwoorlijk voor het kwijtspelen of beschadigen van de USB na aflevering.
* De klant kan in de fotogalerij zelf favorieten selecteren. Deze favorieten worden door Tobelicous in hoge resolutie doorgestuurd na het eventueel ontvangen van extra kosten wanneer er meer foto’s (of het volledige pakket) gekozen werd(en).
* Tobelicous steekt heel wat werk in het afleveren van kwaliteit. Het is daarom niet toegestaan om foto’s, die de klant zelf herbewerkte, online te plaatsen. ( Filter opzetten, kleuren bewerken, uitsnede maken…)
* Foto’s rechtstreeks afgeleverd door Tobelicious (en NIET herbewerkt door de klant) mogen natuulijk wel op sociale media geplaatst worden met naamvermelding en logo van Tobelcious.
* De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de geleverde bestanden. Bestanden worden maximum zes maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s.

FOTO’S GEBRUIKEN

DOOR DE KLANT
Tobelicious behoudt ten alle tijden het auteursrecht van de foto.
Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken voor commerciële of non-profit bedrijven en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hierover een schriftelijke overeenkomst is gemaakt met Tobelicious.
De particuliere klant heeft het recht de foto’s te produceren voor eigen gebruik, maar mag de foto’s niet doorverkopen/doorgeven voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Tobelicious.
Het is niet toegestaan foto’s in te sturen voor fotowedstrijden zonder toestemming van Tobelicious.

De klant mag de foto’s die bewerkt werden door Tobelicious gebruiken voor privédoeleinden. (vb: Het maken van een album of een vergroting op canvas.)
Foto’s mogen gedeeld worden op sociale media mits naamvermelding van Tobelicious en in originele staat hoe Tobelicious de foto’s afleverde.

DOOR TOBELICOUS
Tobelicious heeft het recht gemaakte fotos’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden online op internet en sociale media. (portfolio, site, sociale media, facebook, instagram, pinterest, etsy wedstriijden,…)  en offline in drukwerk (flyers, demo-albums, visitekaartjes, …). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.Indien de klant dit niet wil moet dit voor of tijdens de shoot schriftelijk of via e-mail gemeld worden.

Tobelicious behoudt ten alle tijden het auteursrecht van de foto.

CADEAUBONNEN
* Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
* Fotoshoots die cadeau zijn gegeven kunnen niet ingewisseld worden voor geld of geruild worden voor andere diensten.
* Bij een prijswijziging tussen de aankoop van de bon en de inwisseling van de bon moet het prijsverschil worden betaald om recht te hebben op de betreffende dienst.
* Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1jaar na uitgiftedatum. Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon.
* De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.
* Fotoshoots vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Neem tijdig contact op met Tobelicious om een datum vast te leggen.

BETALING
* Het afgesproken bedrag dient op de rekening van Tobelicious te staan een dag voor dat de fotoreportage plaatsvindt.
* Extra bestellingen worden geleverd wanneer de aanvullende factuur voldaan is.
* Voor trouwreportages wordt er gewerkt met een voorschot van 250 euro. Dit voorschot wordt onder geen enkele voorwaarden terugbetaald.
* Bij trouwreportages: wanneer het voorschot ontvangen is, staat de trouwdatum met afgesproken uren voor u gereserveerd. Eerder niet.
* Bij geboorteshoots: Omdat ik vanaf week 37 voor jullie paraat sta, dag en nacht, wordt er gewerkt met een voorschot van 150 euro. Dit voorschot wordt niet terugbetaald na een annulering van 37 weken.
* Bij het afleveren van de foto’s moet het resterende bedrag betaald worden.
* Wanneer de geboorte, door omstandigheden of spoedkeizersnede niet gefotografeerd kan/mag worden, blijft de volledige factuur gelden. * Ook bij een doodgeboorte blijft de factuur gelden.

ANNULERING OF ZIEKTE
DOOR TOBELICIOUS

* Bij annulering (of overmacht vb. ziekte) van Tobelicious wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Er wordt indien mogelijk een nieuwe datum afgesproken.
* Indien het gaat over een trouwreportage stelt Tobelicious zelf een andere fotograaf voor. De bestaande overeenkomst loopt dan gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend. Tobelicious beschikt over een breed netwerk en zal er alles aan doen om een waardige vervanger voor te stellen.
* Indien de klant wil, kan hij/zij zelf op zoek naar een andere fotograaf.
* Indien het gaat over een geboorteshoot en Tobelicious kan wegens eigen omstandigheden niet tijdig in het ziekenhuis geraken, vervalt de volledige factuur, maar wordt het voorschot wel behouden.

Tobelicious kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die berokken is door de afwezigheid van Tobelicious. De aanprakelijkheid van Tobelicous is beperkt tot het terugbetalen van het reeds voldane bedrag dat door de klant betaald werd, of het zoeken van vervanging.

DOOR DE KLANT
* Annuleren kan alleen schriftelijk via e-mail en na telefonisch contact met Tobelicious.
* Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden. Deze reden wordt beoordeeld door Tobelicious.
* Voor annulering zonder geldige reden worden volgende kosten in rekening gebracht:
* Bij het vastleggen van een trouwreportage wordt een voorschot van 25% gevraagd. Wanneer u deze overeenkomst annuleert, wordt het betaalde voorschot niet terugbetaald.
* Valt de annulatie binnen de 3 maanden voor de trouw wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
* Bij het annuleren van een fotoshoot binnen 48u voor de reportage wordt 75% van de kosten in rekening gebracht.
* Bij het annuleren van een fotoshoot op de dag zelf, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
* Geldige redenen voor het annuleren van een fotoshoot: ziekte, overlijden van naaste familie, … mits het voorleggen van een attest.

TECHNISCHE PROBLEMEN
Tobelicious zal er alles aan doen om technische problemen te voorkommen. Tobelicious werkt met professioneel apparatuur van Canon.

Tobelicious kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van opslag of files.

Bij technische problemen is Tobelicious niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Tobelicious uitgesloten.

error: Content is protected !!